Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Представяне на юбилейния сборник РЬЦН СЛОВО ТВРЬДО

Катедрата по кирилометодиевистика на СУ „Свети Климент Охридски“ най-учтиво ви кани на официалното представяне на юбилейния сборник РЬЦН СЛОВО ТВРЬДО, посветен на проф. д.ф.н. Татяна Славова.

Церемонията ще се състои в 17.00 часа в петък, 24.02.2023 г. в зала 1 на Софийския университет.

Сборникът ще бъде представен от съставителите.

Очакваме ви!