Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Корпус на стенописите от ХVІ век в България

На 19.04.2023 г. от 17 часа ще бъде представен „Корпус на стенописите от ХVІ век в България“ на Института за изследване на изкуствата на БАН.

„Корпус на стенописите от ХVІ век в България“ представлява част от един дългогодишен мащабен проект на Института за изследване на изкуствата на БАН, целящ изработването на пълна словесна и образна документация на паметниците на църковната монументална живопис в България. Корпусът излиза от печат в годината, в която ИИИзк чества своята 75-та си годишнина.

Изданието е осъществено с помощта на Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ и ще бъде представено от чл. кор. Иванка Гергова в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките.