Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

950 години от появата на най-ранния препис на Симеоновия сборник

На 6 декември 2023 г., сряда, в Академична зала 1 на Ректората от 10.00 до 14.00 часа ще се проведе Кръгла маса „950 години от появата на най-ранния препис на Симеоновия сборник“.

Събитието се организира в рамките на ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирано от МОН.