Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

ПОКАНА

Ректорът на СУ "Св. Климент Охридски" и деканът на Факултета по славянски филологии имат удоволствието да Ви поканят на тържествена церемония по удостояване на

проф. Александър Наумов

с почетното звание "Доктор хонорис кауза" и връчване на Почетния знак на СУ със синя лента на

проф. Красимир Станчев

Събитието ще се състои на 8 октомври 2014 г. от 11.00 часа в Аулата на Софийския университет.