Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Заключителна конференция

На 29-30 юни 2015 г. в нова конферентна зала на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" от 10 ч. ще се проведе заключителната конференция по проект „Информатика, граматика, лексикография“ (BG051PO001-3.3.06 – 0024), финансиран от ГД СФМОП към МОН.

След края на конференцията ще се състои и колегиум на целевата група на проекта "Информатика, граматика, лексикография"

Заповядайте!