Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Представяне

На 23.11.2015 г. от 17.30 часа в Университетската библиотека на СУ "Св. Климент Охридски" като част от програмата на традиционните Климентови четения за млади изследователи ще се състои премиерата на две книги, създадени с участие на членовете на катедрата по кирилометодиевистика:

  1. "Кирило-Методиевски четения 2015. Юбилеен сборник"  (А. Тотоманова и Д. Атанасова, съставители). Изданието е осъществено с финансовата помощ на НИС при СУ "Св. Климент Охридски" и на Кирило-Методиевския научен център (КМНЦ), който е съорганизатор на събитието.
  2. "Речник-индекс на словоформите в Бориловия синодик" с автори А. Тотоманова и И. Христов.

Представянето се организира от катедрата по кирилометодиевистика и богословския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и Кирило-Методиевския научен център.

Заповядайте!