Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

История и книжнина

ПоредицаНа 29.03.2016 г. в Огледалната зала на СУ "Свети Климент Охридски" от 17.30 часа ще бъде представена поредицата "История и книжнина", създадена по проекта "История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на идеите за история", финансиран от ФНИ.

Събитието е организирано от секция "Филологически науки" на Съюза на учените в България.

Заповядайте!