Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Кирило-Методиевски четения 2016

Катедрата по кирилометодиевистика в СУ „Св. Климент Охридски“ Ви кани на традиционните си Кирило-Методиевски четения за 2016 г., които тази година са посветени на 1100-годишнината от успението на нашия патрон свети Климент Охридски и са част от университетската програма за отбелязването ѝ.

Програма

13-14 май 2016 г., Заседателна зала 1, Ректорат