Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Климентови четения 2016

Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ Ви кани на седемнадесетите Климентови четения за млади изследователи, които тази година са посветени на 1100 години от успението на свети Климент Охридски.

откриване 9,00 часа, 28 ноември 2016 г., Ректорат - Заседателна зала 2