Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Представяне на сборник

Agioslavica Софийският университет "Св. Климент Охридски" и Националният дворец на културата - Литературен клуб "Перото" Ви канят на представянето на сборника Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней.

В представянето ще участват доц. Ана Стойкова, проф. Марияна Цибранска и доц. Явор Милтенов.

16,30 часа, 24 ноември 2016 г.
Литературен клуб "Перото"