Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Кирило-Методиевски четения 2017

Кирило-Методиевски четения, 11 май 2017 г. Катедрата по кирилометодиевистика в СУ „Св. Климент Охридски“ Ви кани на традиционните си Кирило-Методиевски четения за 2017 г.

Програма

11 май 2017 г., Заседателна зала 2, Ректорат