Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Климентови четения 2017

Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ Ви кани на осемнадесетите Климентови четения за млади изследователи.

откриване 9,30 часа, 22 ноември 2017 г., сряда, Ректорат - Заседателна зала 2