Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Юбилейна научна конференция

Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ Ви кани на Юбилейна научна конференция по случай 90 години от рождението на Петър Илчев, основател на катедрата,

откриване 9,00 часа, 27 ноември 2017 г., понеделник, Ректорат - Заседателна зала 1