Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Доц. д-р Елена Коцева

(1936-2018)

Доц. д-р Елена КоцеваНа 4 април 2018 г. ни напусна Елена Коцева, изключително ерудиран учен медиевист и българист с безценни приноси в проучването на средновековните славянски ръкописи и средновековната българска култура и литература. С присъщата си проницателност тя изследваше явленията в дълбочина, откриваше неподозирани връзки между тях, винаги държеше сметка за контекста, виждаше човека и човешкото зад буквите, изображенията, предметите и думите. Тя щедро даряваше на учениците и колегите си оригинални идеи, въвеждаше ги в примамлива вселена от знания за българската култура, всеотдайно помагаше на най-младите, като им предлагаше нови гледни точки и ги вдъхновяваше да не избират най-леките пътища, а да се опитат да видят анализираните обекти от няколко страни. Елена Коцева обичаше българското безусловно – такова, каквото е – и отдаде и последните си дни и сили на неговото осмисляне. Споменът за нейния фин, непримирим и аристократичен дух ще ни помага не само в научните дирения, но и ще ни е опора при човешките ни избори.

Щастливи сме, че имахме възможност да работим с нея. Поклон пред паметта ѝ!

От Катедрата по кирилометодиевистика