Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Кирило-Методиевски четения 2018

Кирило-Методиевски четения, 10 май 2018 г. Катедрата по кирилометодиевистика в СУ „Св. Климент Охридски“ Ви кани на традиционните си Кирило-Методиевски четения за 2018 г., които тази година са посветени на доц. д-р Елена Коцева.

Програма

10 май 2018 г., 10 часа, Заседателна зала 2, Ректорат