Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Представяне на „Станиславов чети-миней. Том 1. Издание на текста“

stanislavov coverНа 5 юли 2018 г. от 14.00 ч. в заседателна зала 1, ректорат, СУ „Св. Климент Охридски“ ще се състои официалното представяне на изданието „Станиславов чети-миней. Том 1. Издание на текста“ с автори проф. Анна-Мария Тотоманова и доц. Диана Атанасова (УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, 884 стр., ISBN 978-945-07-4441-4). В представянето ще вземат участие проф. Анастас Герджиков, ректор на СУ и проф. Иван Илчев, ръководител на Университетския комплекс по хуманитаристика, който финансира издаването на текста.

Книгата е първият том от замисленото издание за един от най-ценните ръкописи, съхранявани в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София. Макар да датира от XIV в., пергаментният кодекс, известен и със своя каталожен номер като НБКМ 1039, е съхранил много старинен пласт от текстове, появата на които се отнася към зората на старобългарската книжнина. Настоящият том 1 включва наборно издание на целия паметник, което е подчинено на принципите на дипломатическото издаване, т.е. текстовете са възпроизведени във вида, в който са в ръкописа – с всички специфични и надредни знаци, без да се въвеждат промени и нормализации. Изданието е съпроводено с бележки и коментари, а в началото са поместени изследвания върху правописа и езика на тримата основни преписвачи на кодекса и особеностите на неговия състав.

Заповядайте!