Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Електронни версии на Идеографски диалектен речник на българския език

Корица Идеографски диалектен речник на българския език

Както вече публикувахме, през месец май 2021 г. от печат излезе вторият том на уникалния „Идеографски диалектен речник на българския език“ със съдействието на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“.

Сега, първият и вторият том на речника могат да бъдат изтеглени свободно от сайта на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ в PDF формат.

ИДЕОГРАФСКИ ДИАЛЕКТЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК, том I, А-Д

ИДЕОГРАФСКИ ДИАЛЕКТЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК, том II, Е-М