Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

България между християнството и ересите...

Проект КП 06-ОПР05/3 „България между християнството и ересите. Старобългарският превод на Словата против арианите от Атанасий Александрийски“ се финансира от Фонд научни изледвания, Министерство на образованието и науката - Конкурс за финансиране на фундаменталнинаучни изследванияпо обществени предизвикателства – 2018 г.


Проект КП 06-ОПР05/3

Лого ариани

Щракнете върху логото, за да видите страницата на проекта.