Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Описания

Ватикански палимпсест

Ватикански палимпсест (Ватиканско изборно евангелие). X век, първа половина. Кирилски текст. Това е долната част на гръцко изборно евангелие от 12-13 век. Разчетени са частично или в по-голям обем 93 листа от описаните 99, които са кирилски палимпсест. Съхранява се във Ватиканската библиотека (Vat. Gr. 2502). Издание: Кръстанов, Тотоманова, Добрев 1996.