Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Описания

Охридски листове

Охридски глаголически листове (Охридско евангелие). X век. Паметникът е открит през 1845 г. в Охрид от Виктор Григорович. Съдържа два листа от изборно евангелие. Съществува мнение, че ги е писал един от книжовниците, които са участвали в написването на Синайския глаголически псалтир (вж. по-долу). Съдържа от четива за дните от Страстната седмица, неделя от първата седмица и за понеделник на втората седмица след Великден. Ръкописът се съхранява в Одеската държавна научна библиотека (Сигнатура 1/2 /532/ ). Издание: Ильинский 1915; Lysaght 1982.