Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Описания

Асеманиево евангелие

Асеманиево евангелие (Асеманиево изборно евангелие, Асеманиево глаголическо евангелие, Ватиканско евангелие). X век, край – XI век, начало. Глаголически паметник. Името си носи от ориенталиста Йозеф Симони Асемани, който открива ръкописа в Иерусалим и го предава през 1736 г. във Ватиканската библиотека, където се съхранява и до днес (сигн.: Vat. Slav. 3). Ръкописът се състои от 158 листа и съдържа освен евангелския текст синаксар с дати за помен. Наред с други светци са отбелязани св. Кирил, св. Методий и св. Климент Охридски. Издания: Vajs, Kurz 1929 (фототипно), Vajs, Kurz 1955 (в кирилска транслитерация), Иванова – Мавродинова, Джурова 1981 (цветно фототипно издание).