Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Описания

Боянски палимпсест

Боянски палимпсест. XI век. Глаголически паметник, съхранен като долен пласт от среднобългарско кирилско евангелие от 13 век. Открито е през 1945 г. От Виктор Григорович в Боянската църква край София. Кирилският паметник съдържа 106 листа. Част от глаголическия текст (26 страници) е разчетена и издадена в кирилска транслитерация. Днес се пази в Руската държавна библиотека в Москва (сигн.: фонд 87, №8 /M. 1690/). Издание: Добрев 1972.