Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Описания

Зографски палимпсест

Зографски палимпсест. XI век. Глаголическият текст на вмъкнатите две тетради от Зографското евангелие. (вж. по-горе). От този изборен евангелски текст са разчетени 6 страници, които съдържат части от Евангелието според Матея. Издание: Добрев 1971 (с кирилска транслитерация).