Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Описания

Енински апостол

Енински апостол (Енински изборен апостол). 10 век. Открит е при ремонт на църквата „Св. Параскева“ в с. Енина, Казанлъшко. Състои се от 39 листа, много от които са частично запазени. Писмото е старинен кирилски устав, с наклон вдясно и висящо писмо. Срещат се глаголически букви. Апостолският текст на много места е фрагментарно запазен. Между апостолските четения са разположени прокимени, тропари и типикарски указания. Съхранява се в Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ в София (сигн.: № 1144). Издание: Мирчев, Кодов 1965, Кодов 1983 (цветно фототипно издание).