Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Описания

Синайски мисал

Синайски мисал (Missale Sinaiticum). X век. Глаголически паметник. 80 листа. Открит през 1975 г. в манастира „Св. Екатерина“ на Синай. Ръкописът е много повреден от влага и четлив само на отделни места. Съдържа молитви по римски, образец. Писмото на паметника показва голяма близост със Синайския евхологий а според някои учени дори е идентичнo с това на требника. Неиздаден. Описание и снимки: Tarnanidis 1988: 103-108, 194-195; обзор на мненията у Schaeken 1998: 364-365.