Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Описания

Триод на Кодов

Триоден фрагмент (Кодов триод, Триод на Кодов). XI век, край. 1 лист. Открит от Христо Кодов през 1963 г. в Габрово. Съдържа част от Постния триод, трипесеннец за утренята в четвъртък на предпостната седмица. На обратната страна на листа има глаголическа приписка. Издание: Кодов 1966, издание и коментар на приписката, Велчева 1999: 129-130.