Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Палеологовият синодик в славянски превод

Иван Билярски

Книгата представлява първо изследване и издание на текста на Синодика в Неделята на Православието според славянския му препис в ръкопис от Библиотеката на Румънската академия (BAR, Sl. Ms., 307). Това дава възможност за нов поглед към произведението, който променя из основи някои наши представи за неговата история и преводи в славянските страни.

За първи път се идентифицира Палеологов вариант на Синодика в славянска ръкописна версия: досега се смяташе, че такива са само старопечатните издания на текста в Киев, Лвов и Москва от XVII век. Текстът съдържа елементи, които дават важни исторически сведения за духовния живот на православните народи през XIV век.

ISBN 978-954-07-3602-0