Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Борилов синодик. Издание и превод

И. Божилов, А. Тотоманова, И. Билярски

Borilov's SynodiconНовото издание на Бориловия синодик включва текста на самия Синодик по Палаузовия препис с разночетения от Дриновия препис, както и съпровождащите Синодика молитви и хороси на вселенските събори в ръкописа на Палаузов. Изданието е снабдено с коментари и превод на Синодика на съвременен български и на английски език, което прави текста достъпен за по-широк кръг читатели от страната и чужбина.

 

ISBN 978-954-92526-6-8 (първо издание 2010 г.)

ISBN 978-954-2973-03-4 (второ издание 2012 г.)