Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Представяне на книги

ПОКАНА

На 05.12.2011 г., 17,00 ч. екипът на проект „История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на идеите за история“ организира официалното представяне на следните книги:

  1. Слово и обред. Тълкуванията на литургията в контекста на други културно близки текстове на славянското Средновековие, Г. Минчев от поредицата "История и книжнина"
  2. Historical and Apocalyptic Literature in Byzantium and Medieval Bulgaria, В. Тъпкова-Заимова, А. Милтенова (изданието е подкрепено от проекта)

Книгите ще бъдат представени в зала 2 на СУ "Св. Климент Охридски".

 

 

Проектът се финансира от Националния фонд за научни изследвания към МОМН.