Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Слово и обред. Тълкуванията на литургията в контекста на други културно близки текстове на славянското Средновековие
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Слово и обред. Тълкуванията на литургията в контекста на други културно близки текстове на славянското Средновековие
Категории:      Поредица "История и книжнина"
BookID:      11
Автори:      Георги Минчев
ISBN-10(13):      978-954-2973-01
Издател:      ПАМ Пъблишинг Къмпани ООД
Дата на публикуване:      24.10.2011 г.
Издание:      първо
Брой страници:      200
Език:      български
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     
Монографията е посветена на анализ на няколко типа културни текстове: кни-
жовни (канонични), книжовни (неканонични), устни (фолклорни) и иконографски,
моделиращи чрез протичащите между тях взаимовръзки феномена, определян
като „народно християнство“.
Съдържанието включва преглед на литературата и терминологични уточне-
ния; критика на неправомерната употреба на термини, взаимодействието между
литургичен и фолклорен текст, каноничен и псевдоканоничен текст и анализ на
избрани литургични творби, каноничен, псевдоканоничен и иконографски текст
и актуализиране на текста в сакралното пространство по време на богослужението.

Монографията е посветена на анализ на няколко типа културни текстове: книжовни (канонични), книжовни (неканонични), устни (фолклорни) и иконографски, моделиращи чрез протичащите между тях взаимовръзки феномена, определянкато „народно християнство“.

Съдържанието включва преглед на литературата и терминологични уточнения; критика на неправомерната употреба на термини, взаимодействието между литургичен и фолклорен текст, каноничен и псевдоканоничен текст и анализ на избрани литургични творби, каноничен, псевдоканоничен и иконографски текст и актуализиране на текста в сакралното пространство по време на богослужението.