Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Представяне на нови книги

book geri 2018 smallНа 10 май 2018 г. от 18.00 часа в клуб-ресторант „Яйцето“ ще бъдат представени две наскоро излезли книги, подготвени от членове на катедрата:

  1. монографията на най-младия член на катедрата по кирилометодиевистика гл. ас. д-р Гергана Ганева „История на граматическите основи“ и
  2. сборникът събрани трудове на един от основателите на катедрата „Петър Илчев. Статии по палеославистика. По случай 90 години от рождението му“ (съставители и научни редактори на тома са проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова и проф. д.ф.н. Татяна Славова).

Монографията на д-р Г Ганева ще бъде представена от проф. Анна-Мария Тотоманова, а сборникът - от проф. Маргарет Димитрова.

Заповядайте!