Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

През 2016-2017 г. дейностите се подпомагат от Университетския комплекс по хуманитаристика, финансиран от фонд "Научни изследвания"

Новини

Представяне на нови книги

book geri 2018 smallНа 10 май 2018 г. от 18.00 часа в клуб-ресторант „Яйцето“ ще бъдат представени две наскоро излезли книги, подготвени от членове на катедрата:

  1. монографията на най-младия член на катедрата по кирилометодиевистика гл. ас. д-р Гергана Ганева „История на граматическите основи“ и
  2. сборникът събрани трудове на един от основателите на катедрата „Петър Илчев. Статии по палеославистика. По случай 90 години от рождението му“ (съставители и научни редактори на тома са проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова и проф. д.ф.н. Татяна Славова).

Монографията на д-р Г Ганева ще бъде представена от проф. Анна-Мария Тотоманова, а сборникът - от проф. Маргарет Димитрова.

Заповядайте!