Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Лекция на проф. Красимир Станчев

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

MPM LogoНа 5 юли 2018 г., четвъртък, от 11.00 до 13.00 часа в конферентна зала, Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Красимир Станчев, Трети римски университет ще изнесе лекция за целевата група в рамките на проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Лекцията ще бъде на тема „ПАПСКОТО ОСВЕЩАВАНЕ НА СЛАВЯНСКИТЕ КНИГИ ПРЕЗ 868 г.: ФАКТИ И ХИПОТЕЗИ“.

Заповядайте, очакваме Ви!

Проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.