Петък, 30 Март 2018 10:35

Дейности

Основни дейности на проект на проекта „Модерна палеославистика и медиевистика“:

  • Дейности за организация и управление на проекта.
  • Научни изследвания в областта на медиевистиката и палеославистиката.
  • Обучение за повишаване на квалификацията.
  • Изследователска мобилност.
  • Дейности по информация и комуникация.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Прочетена 577 пъти Последно променена в Вторник, 03 Април 2018 11:32
Още в тази категория: « Цел Резултати »