Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Лятна школа по проект МПМ

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

MPM LogoВ началото на месец август - от 5 до 12 август 2018 г. - в хотел Арена, гр. Самоков ще се проведе Лятна школа за обучение на целевата група на проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Школата е предназначена за участниците в целевата група на проекта - студенти, докторанти, постдокторанти, специализанти и преподаватели от СУ "Св. Климент Охридски" - които се обучават и имат научни интереси в областта на медиевистиката и палеославистиката. Пътуването ще стане с организиран транспорт (автобус) като заминаването е в 16 часа на 5 август, а отпътуването - сутринта на 12 август. Програмата на школата можете да изтеглите от следващата връзка.

Всички, които отговарят на описания по-горе профил, могат да заявят своето участие на до 23.07.2018 г.

Проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.