Вторник, 04 Юни 2019 14:35

Цел

Слова против арианите Слова против арианите

Целта на проекта е да приложи съвременните изследователски методи (текстологични, лингвистични, историко-филологически, кодикологически) към едно недостатъчно изследвано произведение на старата българска книжнина, каквото е преводът на Словата против арианите, направен от Константин Преславски, и да определи неговото значение като един от най-важните източници за последвалата догматическа и антиеретическа традиция у нас.

Проектът ще обогати знанията ни за богословската догматична култура на писателите от Първото българско царство и ще постави техните достижения в контекста на цялостното развитие на богословската мисъл в средновековна България. Резултатите от проекта ще доведат до нови научни дирения в областта на славистиката и византинистиката и ще спомогнат за изясняването на историята на изграждането и развитието на догматичната богословска и антиеретическа терминология.

Набелязаните цели ще бъдат постигнати чрез подготовката на ново издание на Първо слово против арианите, снабдено със специално подбран за целта паралелен гръцки текст, съвременен критически апарат и речник-индекс. Електронният вариант на текста ще бъде включен в Диахронния корпус на българския език, което ще позволи неговата по-нататъшна обработка с цел изработването на речник-индекс на самия текст, речник на богословската терминология на Константин Преславски и други видове лексикографски справочници. Изработването на тези справочници на свой ред ще позволи сравнение между езика на този превод и останалите произведения на Константин Преславски, от една страна, и от друга, сравнение между езика на Константин Преславски и другите представители на Преславската книжовна школа. Ще се търсят и връзките между преводаческата продукция на Преслав и книжовната дейност на Второто българско царство в борбата срещу ересите.

 

Проектът се финансира от Фонд научни изследвания, Министерство на образованието и науката - Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018 г.
Прочетена 320 пъти Последно променена в Петък, 07 Февруари 2020 15:31