На горе

Ариани

Публикации по проект КП 06-ОПР05/3 „България между християнството и ересите. Старобългарският превод на Словата против арианите от Атанасий Александрийски“

Biblical Citations in the Athonite Translation of the Orations Against the Arians by Athanasius of Alexandria, Scripta & e-Scripta, 19, 2019.

Сербская редакция нового славянского перевода „Слов против ариан“ Афанасия Александрийского в сборнике „Разглагольник“ Гаврила Венцловича Стефановича 1734 г.

Преводачески стратегии в старобългарския превод на Словата против арианите от Атанасий Александрийски (Translation Strategies in the Old Bulgarian Translation of Athanasius of Alexandria’s Orations against the Arians), Palaeobulgarica, 4, 2019.

Сравнение между старобългарския превод на „Четири слова против арианите“ от Атанасий Александрийски и новия им средновековен превод, КМ 2019.

 
 
Powered by Phoca Download