На горе

Ариани

Публикации по проект КП 06-ОПР05/3 „България между християнството и ересите. Старобългарският превод на Словата против арианите от Атанасий Александрийски“

Програма на международна конференция „Старобългарски преводи на догматически съчинения“, 29.09.2022 г.

Работен вариант на изданието на първите два листа на Първото слово против арианите, 2021

Към преводаческата практика на Константин Преславски (лични и нелични глаголни форми в Учителното евангелие и Словата против арианите), 2020.

Сравнение между старобългарския превод на „Четири слова против арианите“ от Атанасий Александрийски и новия им средновековен превод, КМ 2019.

Преводачески стратегии в старобългарския превод на Словата против арианите от Атанасий Александрийски (Translation Strategies in the Old Bulgarian Translation of Athanasius of Alexandria’s Orations against the Arians), Palaeobulgarica, 4, 2019.

Сербская редакция нового славянского перевода „Слов против ариан“ Афанасия Александрийского в сборнике „Разглагольник“ Гаврила Венцловича Стефановича 1734 г.

Biblical Citations in the Athonite Translation of the Orations Against the Arians by Athanasius of Alexandria, Scripta & e-Scripta, 19, 2019.

 
 
Powered by Phoca Download