Вторник, 04 Юни 2019 14:48

Резултати

Слова против арианите Слова против арианите

За първи път се предприема цялостно изследване на един непълно изучен текст, възникнал в зората на възприемането на Кирило-Методиевата традиция в България и създаден от един от преките ученици на св. Методий еп. Константин Преславски.

Проектът ще запълни една съществена празнина в познанията ни за творческия диапазон и преводаческите похвати на старобългарския писател, на когото е била възложена отговорната и трудна задача да преведе първото българско и славянско антиеретическо съчинение, чийто автор св. Атанасий Александрийски (IV в.) е един от големите църковни отци. Особено внимание ще бъде отделено на пътищата на създаване на специфичната богословска терминология в превода на Словата, която ще бъде съпоставена с богословската терминология на писатели от Първата и Втората българска държава. Преводът на Словата против арианите ще бъде разгледан в неговия културно-исторически и реглигиозен контекст като част от антиеретическата и догматична проблематика в старата българска литература.

Речникът на Първо слово против ще бъде използван за попълването на електронно-базирания исторически речник на българския език (http://histdict.uni-sofia.bg/dictionary/search). Дигиталният набор на текста, включен в електронния диахронен корпус на българския език (http://histdict.uni-sofia.bg/textcorpus/list), ще позволи обработката на текста и за нови изследвания с различна от предлаганата научна насоченост в областта на лингвистиката, филологията, богословието, историята, философията, патристиката, славистиката, кирилометодиевистиката, византинистиката и т.н.

Натрупаните по проекта нови знания ще послужат за разработването на нови електронни курсове и семинари, предлагани в електронната система за обучение e-Medievalia.

 

Проектът се финансира от Фонд научни изследвания, Министерство на образованието и науката - Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018 г.
Прочетена 351 пъти Последно променена в Петък, 07 Февруари 2020 15:31