Четвъртък, 15 Септември 2022 09:43

Програма на международна конференция

Международна конференция „Старобългарски преводи на догматически съчинения“ Международна конференция „Старобългарски преводи на догматически съчинения“

На 29 септември 2022 г., 9.30 часа, четвъртък в конферентната зала на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе международната научна конференция

Старобългарски преводи на догматически съчинения

Събитието се организира по изследователски проект „България между християнството и ересите. Старобългарският превод на Словата против арианите от Атанасий Александрийски“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“.

Прочетена 301 пъти