Петък, 30 Септември 2022 11:37

Международна научна конференция

Международна конференция „Старобългарски преводи на догматически съчинения“ Международна конференция „Старобългарски преводи на догматически съчинения“

На 29 септември 2022 г. в Конферентната зала в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе Международната научна конференция „Старобългарски преводи на догматически съчинения“ по проект „България между християнството и ересите. Старобългарският превод на Словата против арианите от Атанасий Александрийски“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на МОН.

Научният форум беше открит от проф. дфн Татяна Славова, ръководител на проекта, която подчерта, че старобългарският превод на Словата против арианите от Атанасий Александрийски е един от най-ранните и най-значимите паметници на богословската мисъл в християнска България, дело на Константин Преславски. Беше представен и научният екип, както и основните резултати на проекта.

Сред по-важните постижения на проекта са печатните издания, публикувани от Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ – Атанасий Александрийски. Първо слово против арианите. Том 1. Издание на текста (ISBN 978-954-07-5546-5) и 2. Атанасий Александрийски. Първо слово против арианите. Том 2. Изследвания (ISBN 978-954-07-5547-2). Те включват критическо издание на старобългарския превод на Първото слово против арианите с паралелен гръцки текст, старобългарско-старогръцки речник и старогръцко-старобългарски индекс на Първо слово и теоретично изследване на проблематиката, свързана със славянския превод на словата.

В конференцията с доклади участваха и чуждестранните учени Вячеслав Литвиненко, Чешка република и Ян Страдомски, Полша.

Прочетена 302 пъти