Сряда, 09 Ноември 2022 19:47

Издание на текста

Атанасий Александрийски. Първо слово против арианите. Том I. Издание на текста Атанасий Александрийски. Първо слово против арианите. Том I. Издание на текста

Излезе от печат книгата „АТАНАСИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИ. ПЪРВО СЛОВО ПРОТИВ АРИАНИТЕ. ТОМ I. ИЗДАНИЕ НА ТЕКСТА”.

Старобългарският текст на Словото заедно с разночетенията е подготвен от Татяна Славова, Анна-Мария Тотоманова, Гергана Ганева и Мария Тотоманова-Панева. Паралелният старогръцки текст със съответните разночетения е подготвен от Иван Христов. Библейските цитати и алюзии са идентифицирани и редактирани от Пиринка Пенкова и Татяна Славова. В тома са включени още Старобългарско-старогръцки речник-индекс с автори А. Тотоманова, Т. Славова и М. Тотоманова-Панева за старобългарската част и И. Христов – за старогръцките съответствия, както и обратен Старогръцко-старобългарски показалец. Томът е под общата редакция на А. Тотоманова. Изданието е отпечатано от Университетското издателство „Св. Климент Охридски“

Вторият том с изследвания върху Словата против арианите се очаква в най-скоро време.

Прочетена 268 пъти

Галерия със снимки