Вторник, 04 Юни 2019 15:11

Стартов семинар на проекта

Стартов семинар на проекта, 22-24 март 2019 г. Стартов семинар на проекта, 22-24 март 2019 г.

В периода 22-24 март 2019 г. в хотел „ПлаНината“, к.к. Рибарица се проведе Стартовия семинар на проект КП 06-ОПР05/3 „България между християнството, езичеството и ересите. Старобългарският превод на Словата против арианите от Атанасий Александрийски“ според планираните дейности в работната програма за първия период на проекта.

 

Присъстваха членовете на научиян екип на проекта проф. д.ф.н. Татяна Славова, проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова, проф. д-р Иван Христов, проф. д-р Георги Минчев, гл. ас. д-р Гергана Ганева, гл. ас. д-р Мария Тотоманова-Панева и инж. Георги Панев, външен изпълнител за ИТ дейностите по проекта. Семинарът беше открит от проф. д.ф.н. Татяна Славова, ръководител на проекта, която представи основните цели и дейности, които трябва да бъдат постигнати и реализирани през първия период на проекта.

На 23 март от проф. д.ф.н. А.М. Тотоманова и проф. д-р И. Христов бяха представени всички извършени до момента дейности, свързани с набавянето на необходимите дигитални копия от славянските и гръцките преписи на словата против арианите. Беше уточнен начинът на разпределяне на ръкописите и тяхното използване за целите на научните изследвания по проекта. Всички присъстващи участваха активно в обсъждането на предстоящите публикации по проекта и бъдещата уеб-страница на проекта. Беше уточнено, че уеб-страницата ще стане част от портала Cyrillomethodiana и като начало трябва да съдържа информация за проекта и неговите цели. В последствие ще бъде добавяна информация за всички събития и постигнати резултати. Информацията ще бъде споделяна и във Facebook страницата Cyrillomethodiana.

В следващите сесии беше представен и обсъден плана за действие по дейност РП1, т. 1.2. Проучване на славянската ръкописна традиция... и дейност РП1, т. 1.3. Идентифициране на книжовния... от проф. д.ф.н. А.М. Тотоманова и плана за действие по дейност РП2 Критическо издание на текста, т. 1, 3, 4, 5 и 6 от проф. д-р И. Христов, които са основни дейности през първия период на проекта. След проведената дискусия цялата група посети Троянския манастир „Успение Богородично“.

На 24 март проф. Т. Славова, ръководител на проекта, представи плана за действие по дейност РП4 Теоретично изследване на проблематиката, т. 1, 2 и 3, който беше обсъден от членовете на научния екип, след това семинарът беше закрит.

Събитието беше изключително полезно, събирайки всички ключови участници в проекта на едно красиво място, където те имаха възможността да обсъдят всички важни въпроси, да уточнят конкретните задачи за всеки член на екипа и да планират начина на протичане на научните изследвания по проекта.

Прочетена 391 пъти

Галерия със снимки