Понеделник, 11 Януари 2021 12:14

Начало на етап 2 на проекта

Св. Атанасий Велики Св. Атанасий Велики

През юни 2020 г., следвайки предварителния план на проекта, завърши успешно първият етап от изпълнението на проекта „България между християнството и ересите. Старобългарският превод на Словата против арианите от Атанасий Александрийски“ (КП 06-ОПР05/3 от 17.12.2018), финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на Министерство на образованието и науката.

Научният и финансовият отчет бяха приети от Постоянната научно-експертна комисия по Хуманитарни науки и от Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ (Протокол № 42/27.11.2020 г. на ИС).

След сключване на допълнително споразумение (ФНИ-2919/17.12.2020) започна изпълнението на втория етап на проекта. През този етап се очаква постигането на основните резултати на проекта, сред които са критическото издание на старобългарския превод на Първото слово против арианите с паралелен гръцки текст и терминологичния словообразувателен речник с гръцки съответствия.

Прочетена 25 пъти
Още в тази категория: « Стартов семинар на проекта