Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Кратка славенска грамматика
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Кратка славенска грамматика
Категории:      Български език
BookID:      33
Автори:      Партений Зографски
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Книгопечатница на „Цариградски вестник“
Дата на публикуване:      1859
Брой страници:      186
Език:      български
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Партений Зографски. Кратка славенска грамматика. Цариград, 1859.