Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Старобългарски ръкописи

Асеманиево евангелие

Асеманиево евангелие (Асеманиево изборно евангелие, Асеманиево глаголическо евангелие, Ватиканско евангелие). X век, край – XI век, начало. Глаголически паметник. Името си носи от ориенталиста Йозеф Симони Асемани, който открива ръкописа в Иерусалим и го предава през 1736 г. във Ватиканската библиотека, където се съхранява и до днес (сигн.: Vat. Slav. 3). Ръкописът се състои от 158 листа и съдържа освен евангелския текст синаксар с дати за помен. Наред с други светци са отбелязани св. Кирил, св. Методий и св. Климент Охридски. Издания: Vajs, Kurz 1929 (фототипно), Vajs, Kurz 1955 (в кирилска транслитерация), Иванова – Мавродинова, Джурова 1981 (цветно фототипно издание).

Листове на Ундолски

Листове на Ундолски (Ундолски листове). X век. Кирилски паметник. Оцелели само два листа от това изборно евангелие. Някога притежание на Вукол М. Ундолски. Днес се съхраняват в Руската държавна библиотека в Москва (Сигнатура фонд 310, Унд. 961). Паметникът е написан със старинно висящо, наклонено, уставно писмо. Издания: Карский 1904, Минчева 1978: 18-24.

Охридски листове

Охридски глаголически листове (Охридско евангелие). X век. Паметникът е открит през 1845 г. в Охрид от Виктор Григорович. Съдържа два листа от изборно евангелие. Съществува мнение, че ги е писал един от книжовниците, които са участвали в написването на Синайския глаголически псалтир (вж. по-долу). Съдържа от четива за дните от Страстната седмица, неделя от първата седмица и за понеделник на втората седмица след Великден. Ръкописът се съхранява в Одеската държавна научна библиотека (Сигнатура 1/2 /532/ ). Издание: Ильинский 1915; Lysaght 1982.