Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Електронни книги

Vajsova proučavanja prijevoda Malih proroka iz Brevijara Vida Omišljanina

Ribarova, Zd. Vajsova proučavanja prijevoda Malih proroka iz Brevijara Vida Omišljanina. // Slovo, 44-46, 1996. – p. 37-44.