Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Електронни книги

Srovnávací mluvnice jazyka českého a slovenského

Hattala, M. Srovnávací mluvnice jazyka českého a slovenského. / Martin Hattala. – Prague: Nákl. Calve-ova kněhkupectví, 1857. – 336 p.