Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Електронни книги

Slovanské právo v Čechách a na Moravě: Doba najstarši: Od prvnich zprav do konce X stoleti

Jireček, Hermenegild. Slovanské právo v Čechách a na Moravě: Doba najstarši: Od prvnich zprav do konce X stoleti / Hermenegild Jireček .- Praze : Sklad Karla Bellmanna, 1863 .- VI, 237 p.