Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Речник-индекс на словоформите в Бориловия синодик
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Речник-индекс на словоформите в Бориловия синодик
Категории:      Книги
BookID:      621
Автори:      Анна-Мария Тотоманова, Иван Христов
ISBN-10(13):      978-954-91477-4-2
Издател:      ГРАФИС – Ал. Жеков
Дата на публикуване:      08.2015 г.
Издание:      първо
Брой страници:      212
Език:      български
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

"Речник-индекс на словоформите в Бориловия синодик и придружаващите го текстове в ръкопис НБКМ 289" е първото пълно проучване на лексикалния състав на Бориловия синодик, преведен за Събора против богомилите през 1211 г. по заповед на цар Борил, но достигнал до нас в препис от ХІV в. като част от литургичен сборник архийератикон, или архиерейски чиновник, предназначен за нуждите на митрополитските църкви в България.

Речник-индексът е изработен по текста на новото издание на паметника И. Божилов, А. Тотоманова, И. Билярски „Борилов синодик. Издание и превод“, С., 2010, което не само реконструира текста на Синодика по двата му запазени преписа (Палаузовия и Дриновия), но за пръв път поставя българския синодик в неговия естествен литургичен контекст, като включва чинопоследованията и решенията на православни събори, предназначени за митрополитско и патриаршеско богослужение и свързани с възстановяването на иконопочитанието в православната църква според ръкопис НБКМ 289.