Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Новини

Лятно училище

ЛогоНа 28 юли 2014 г. в Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" започва лятно училище "Информатика, граматика, лексикография", което се организира по проект BG051PO001-3.3.06-0024. Лятното училище ще продължи една седмица като са предвидени интересни лекции и презентации. За подробности вижте програмата, която се намира отдолу.

Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013.

Инвестира във вашето бъдеще!