Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Категории

На горе

Материали

Материали от семинари, презентации и статии.

 Горещ

Протокол от работна среща по проект „Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания".

 Горещ

За електронната форма на средновековния български корпус от текстове и речник

Дигитализация на фондовете (пътят към дигиталната библиотека), Д-р Никола Бажлеков, Прима Софт

 Горещ

Инструкции относно текстовете за корпуса по проект „Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания".

 Горещ

The Concepts of History across the Orthodox Slavic Society, Presentation of the project in English

 Горещ

Речник на философски термини. Съставител Вяра Калфина.

Дигитализационна програма на проекта

Концепция за исторически речник на българския език. Кръгла маса, 28 май 2010 г.

Програма на конференцията "Архивският хронограф и електронното издание на средновековни паметници", Велико Търново, 18-21 октомври 2013 г.

 Горещ

Описание на новото издание.

 Горещ

Магистърска теза на Велемира Иванова по Магистърска програма "Опазване на българското книжовно наследство" с научен ръководител доц. д-р Татяна Лекова.

Програма на ШЕСТНАДЕСЕТИТЕ КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ за млади изследователи. 22-23 ноември 2015 г., ректорат, СУ "Св. Климент Охридски".

 Горещ
обучение целева група медиевистика

Програма на Лятната школа за целевата група на проект BG05М2OP001-2-009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, 5-12.08.2018 г.

Покана за международната научна конференция „Нему да бъде слава, чест и почит – 1150 години от кончината на Константин-Кирил Философ“, 13-15.02.2019 г., София

Програма за международната научна конференция „Нему да бъде слава, чест и почит – 1150 години от кончината на Константин-Кирил Философ“, 13-15.02.2019 г., София

 
 
Powered by Phoca Download